RESPRESS Göteborgsposten har lagt ut produktionen av sin helgbilaga Två Dagar på OTW. Resematerialet levereras av Respress.

Respress levererade redan tidigare resematerial till Göteborgspostens helgbilaga Två Dagar, men då via contentbyrån Spoon. När OTW vid årsskiftet tog över produktionen av Två Dagar valde man att fortsätta att ha Respress som leverantör av allt resematerial till tidningen.

– Det är naturligtvis kul och ett samtidigt ett kvitto på att det vi gör håller hög kvalitet. Två Dagar ställer stora krav på både text och bild, säger Per Johnsson, Respress chefredaktör Per Johnsson.